Ochrona fizyczna

FORT Ochrona

Ochrona fizyczna

FORT Ochrona Szczecin, Warszawa

Biuro Ochrony FORT świadczy usługi w zakresie kompleksowej ochrony fizycznej na różnego rodzaju obiektach, wśród nich są zakłady produkcyjne, hurtownie, centra handlowe, zespoły biurowe, hale targowe, spółdzielnie mieszkaniowe, place budowy, dyskoteki itp. Ochrona obiektów odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. Nasz personel podczas wykonywania swoich zadań umundurowany jest jednolicie (umundurowanie dostosowane jest do specyfiki chronionego obiektu), oznaczony identyfikatorami oraz wyposażony w bezprzewodowe środki łączności i niezbędne środki przymusu bezpośredniego, ponadto wspomagany przez zmotoryzowane patrole szybkiego reagowania.

Nasi pracownicy są wybierani drogą eliminacji spośród zakwalifikowanych kandydatów i odbywają praktykę pod okiem doświadczonych pracowników naszej firmy.

Po odbytej praktyce zostają skierowani do pracy na samodzielnych stanowiskach. Wszyscy pracownicy są sprawdzani w Krajowym Rejestrze Karnym.

Zakres i funkcje wykonywanych obowiązków określają szczegółowe procedury oraz regulaminy ochrony obiektu. Są one sporządzane po konsultacjach z naszymi Zleceniodawcami uwzględniając ich uwagi i zalecenia. Kierownictwo oraz kontrola nad wykonywanymi usługami powierzana jest osobom wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Osoby te posiadają bardzo duże doświadczenie w branży ochrony osób i mienia a także odznaczają się odpowiednimi cechami charakteru takimi jak: odpowiedzialność, punktualność, zdecydowanie, doskonała organizacja cieszą się oni również ogromnym autorytetem wśród pracowników. Nasi kierownicy są do Państwa dyspozycji o każdej porze dnia i nocy.


strona dotyczy: ochrona, ochrona szczecin, ochrona warszawa, ochrona budowy, ochrona fizyczna

Ochrona fizyczna